Voorwaarden

Stichting Neurodiversity – Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de webshop (“Webshop”) van de Neurodiversity Foundation, beheerd door de Neurodiversity Foundation. Door gebruik te maken van de Webshop gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Webshop.

1. Productbeschrijving

Stichting Neurodiversity biedt via haar webshop vlaggen te koop aan. De vlaggen worden geleverd door een externe leverancier, Helloprint BV. Stichting Neurodiversity produceert de vlaggen niet en is voor de productie en levering afhankelijk van Helloprint BV.

2. Donaties

Wanneer u een aankoop doet op de Webshop, doet u een donatie aan Stichting Neurodiversity. Als dank voor uw donatie ontvangt u een vlag als blijk van waardering.

3. Bestelling en betaling

Via de Webshop worden bestellingen geplaatst en betalingen verwerkt. Alle betalingen worden veilig afgehandeld door de externe betalingsverwerker die in de webshop is geïntegreerd. Stichting Neurodiversity bewaart of verwerkt geen betalingsgegevens rechtstreeks.

4. Verzending

Vlaggen gekocht via de Webshop worden rechtstreeks verzonden door Helloprint BV. Stichting Neurodiversity is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, schade of problemen die verband houden met de verzending van vlaggen. Raadpleeg het verzendbeleid van Helloprint BV voor meer informatie.

5. Retourzendingen en terugbetalingen

Vanwege het charitatieve karakter van onze organisatie accepteren wij geen retourzendingen en bieden wij geen restitutie aan voor donaties gedaan via de Webshop. Mocht je echter problemen ondervinden met de kwaliteit of staat van de ontvangen vlag, neem dan direct contact op met Helloprint BV voor hulp.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De Neurodiversity Foundation is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Webshop of de aankoop van vlaggen, inclusief maar niet beperkt tot schade wegens winstderving. , goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen.

7. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

8. Wijzigingen in de voorwaarden

De Neurodiversity Foundation behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Als u de Webshop blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Voorwaarden.

nl_NLNederlands